Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите

Презентационни умения

Оцека:
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Цена: 260.00 лв.
Брой:

Големите презентатори правят много повече отколкото само да предоставят информация — те подтикват хората към действие. Те образоват, мотивират и убеждават. Накратко, те осъществяват връзка със своите слушатели, така че те да могат по-добре да чуят, разберат и реагират на тяхното съобщение. Добрите презентатори контролират пространството и предизвикват реакция, и го правят със страст. 
“Ефективните презентации” е иновативен тренинг, в който Вие ще научите как можете да въздействате с присъствие, чар, мощ и да показвате, доказвате и утвърждавате лидерската си позиция. Тренингът е изготвен от хора с над двадесет години практически опит в български условя. Съдържанието е изпълнено със свежи идеи, тествани инструменти и практически техники, които могат да Ви подпомогнат в постигането на Вашите конкретни цели – най-вече в това да предадете и „продадете“ вашата идея на останалите.
В този, практически ориентиран, тренинг ще изследваме Вашият вътрешен потенциал и съвместно ще катализираме развитието на Вашите презентационни умения.
Представените техники и инструменти, както и обратната връзка от страна на водещите и другите участници ще подобри уменията Ви да представяте убедително и без страх Вашите нови идеи. Опитни професионалисте ще споделят с Вас специфични презентационни инструменти, техники, умения и наставления. Те ще ви помогнат да адаптирате своя собствен и уникален презентационен стил, така че да се чувствате уверено и комфортно със себе си. Вие ще получите експертен съвет как да се справяте с особено предизвикателни ситуации. И най-важното, вие ще придобиете презентационни умения чрез правенето на реални презентации.

Курсът е проектиран и разработен за фокусирана аудитория от участници. От него могат да се възползват търговци, на които се налага да презентират стоки и услуги пред широка аудитория от хора. Определена полза от този курс ще извлекат и хора, които водят обучения или мениджъри, на които се налага да представят своите идеи пред служители или ръководство.

След успешното приключване на курса Вие ще можете:

 • Да планирате, организирате и провеждате ефективни презентации
 • Да създавате подходящ климат по време на обученията или презентациите
 • Да използвате принципите на ученето при възрастните, за да подобрите резултатите от обучението
 • Ефективно да организирате материала, за да подобрите ученето или разбирането на Вашата аудитория
 • Да подготвяте визуални инструменти (снимки, каталози, мостри), които са ясни, ефективни и свързани с темата
 • Да използвате визуалните инструменти без да разсейвате аудиторията – по професионален начин
 • Да използвате специфични инструменти, които ще ви помогнат да се справите с всяко предизвикателство като презентатор
 • Да се подготвяте за всяка сесия с лекота;
 • Да говорите убедително и ефективно;
 • Да отговаряте уверено на въпроси;
 • Да посрещате потребностите и очакванията на хората;
 • Ефективно да се справяте с трудните ситуации и хора
 • Да направите ученето и развитието вълнуващо и креативно.

Курсът включва теми като:
Съдържанието на курса за ефективни презентационни умения е практическо ориентирано и обхваща цели процес на планиране, подготовка, провеждане и оценяване на една презентация. Курсът е структуриран в отделни модули като:

Начало на презентацията

 • Визия за презентацията. Събиране на материали. Анализ на аудиторията
 • Планиране на обучение/ презентация. Определяне на цели и съдържанието 

Използване на комуникационните канали и техники

 • Комуникацията като процес. Видове комуникация и тяхното въздействие.
 • Бариери в процеса на комуникация. Разказване на истории. Използване на цитати. Позоваване на факти.
 • Как да комуникираме чрез облеклото по време на презентацията. 

Преодоляване на страховете

 • Нещата, които ви издават 

Методи и основни техники за презентиране

 • Принципи на учене/презентиране пред възрастните
 • Разликата между добра / лоша презентация 

Изнасяне на презентацията
Начало на презентацията. Привличане на внимание. Грешки при започване. Среда на презентацията. Край на презентацията. Техники за затваряне. Грешки при приключване.

Оживяване на представянето
Използване на дъски, флип-чартове и постери. Казус и изучаване на случай. Съвети за използване на PowerPoint презентация. Техники за разчупване на леда.

Справяне с проблеми по време на презентацията
Преодоляване на често срещани проблеми. Създаване на комфортна среда за обучение 

След презентацията
Оценка на постигнатото. Получаване на обратна връзка от участниците. Подтикване към действие, чрез последващи активности.

Организиране на презентацията
Изготвяне на бюджет. Избор на дата. Избор на зала. Съвети за дизайн на конферентна/ обучителна зала.

Помощни и примерни материали 
Безплатни снимки за сваляне. Планове за презентация. Темплейти. Примерни речи и изказвания.

Коментари

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics