Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите

Управление на конфликти

Оцека:
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Продължителност: 2 седмици
Език: Български
Входящо ниво: Начално
Начин на провеждане: Онлайн
Завършване с: Сертификат
Цена: 149.00 лв.
Стара цена: 249.00 лв.
Брой:

 Конфликтът на работното място оказва значително влияние върху продуктивността, мотивацията и задържането на персонала. Избягването и неумението да се разрешават спорните въпроси може да струва изключително скъпо на компанията.


Всеки от нас има начин за справяне с конфликта, начин - който минимизира емоционалната травма, която преживяваме в момента. Обикновено, ние използваме еднаква стратегия за различни видове ситуации, и това е недостатък.Отговорът или реакцията към конфликта включва избиране на най-подходящата стратегия за успешното му разрешаване. Затова е необходимо да разбираме и познаваме начините, чрез които можем да се заемем с разрешаването на проблемите.

Този курс определено може да ви помогне да усвоите конкретни умения и техники за ефективно управление на конфликтите, както и да постигнете положителни резултати в тази посока.

Курсът е проектиран и разработен за широка аудитория от участници. В него могат да вземат участие както хора в началото на своя опит, така и хора, които управляват екипи. Определена полза от курса по управление на конфликти ще извлекат и хората, които работят в променливи и стресови ситуации.

След успешното приключване на курса Вие ще можете:

Да идентифицирате различните видове конфликт на работното място и да сте наясно с предпочитания от вас метод за справяне с конфликта;
Да използвате различни стратегии за овладяване на конфликта;
Да отчитате значимостта на невербалното общуване и личното пространство;
Да използвате по най-добрия начин езика на тялото си, слушането и общуването лице в лице;
Да управлявате времето си – конфликтът спира продуктивността;
Да преобразувате конфликта в положителна, градивна сила;
Да разрешавате конфликтите по адекватен начин, като използвате доказани техники за водене на преговори и постигане на споразумение.

Примерно съдържание:
Произход на понятието конфликт
Разрушителната и конструктивната сила на конфликта
Манипулиране и влияние
Признаци на конфликта
Равнища на конфликта
Видове конфликти
Поводи и причини за възникване на конфликти
Конфликтът като възможност
Етика в отношенията
Морални оценки и съждения
Ценности – произход и значение
Пет възможни изхода от конфликтна ситуация
Справедливост при решаването на конфликти
Индивидуален стил за решаване на конфликта
Пречки пред конструктивните решения
Осъществяване на конкуренция
Емоционални състояния
Състояния в конфликтна ситуация
Борба, Бягство, Ступор или влизане в потока на конфликта
„АЗ“ и „ТИ“ твърдения и влиянето им в конфликтната ситуация
Разлика между самоуверен и агресивен стил
Техниката на грамофонната плоча
Права и самоувереност
Очертаване на картата на конфликта
Анализ на замесените страни
Анализ на целите и интересите
Справяне с трудни хора и ситуации
Посредничество при конфликти
Силови взаимоотношение – триъгълника „преследвач“ „жертва“ „спасител“
Роли при посредничеството
Необходими знания, умения и опит на посредниците
Качества необходими на добрия посредник
Четири етапа в процеса на посредничество

Коментари

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics