ФНТС

Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България, или Федерацията, е творческо-професионално, научно – просветно, неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица - съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието.
ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните организации (WFEO).

ФНТС членува и в Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI), ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации от Югоизточна Европа /CO.P.I.C.E.E./, Глобалният Договор на ООН, Европейски млади инженери (EYE).

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics