За организаторите на събития

Внимателно подбираме събитията, които представяме на аудиторията на eContipso. Ако организирате събитие, което смятате, че ще бъде от интерес за нея – моля свържете се с нас, за да обсъдим условията за публикуване.

За тези които искат съдействие при организиране на събития – на базата на натрупания опит можем да изпълним част или всичко от посоченото:

Да организираме различни по вид онлайн и офлайн мероприятия (конференции, обучения, тимбилдинги, кръгли маси, семинари, работни групи, фокус групи, търговски презентации, изнесени заседания и т.н. )

Да анализираме чрез анкети, дълбочинни интервюта и фокус групи потребностите от организиране на дадено събитие.

Да изясним и дефинираме целите и задачите по отношение на мероприятието

Да изготвим план за събитието

Да дефинираме заинтересованите страни

Да определим целевата/целевите групи

Да изберем тема (заглавие) на събитието

Да подберем, изберем, оценим, определим или обучим:

 • екип за организиране на мероприятието
 • дата
 • зала/подреждане на залата
 • кетъринг
 • водещи, лектори, презентатори или фасилитатори
 • техника
 • материали
 • спонсори/рекламодатели
 • транспорт/логистика
 • охрана
 • индикатори за оценка

Да изготвим програма на събитието

Да подготвим бюджет на събитието

Да оценим рисковете и да изготвим план за минимализирането им

Да изготвим план за действие и чек лист с задачи, срокове и отговорници

Да направим план за оповестяване на събитието (информиране на потенциалните участници)

Да координираме участниците (организатори, водещи, посетители, технически лица, преводачи, фотографи, журналисти, видеооператори, осветители и пр.)

Да направим регистрацията на участниците (на място) и да отчетем присъствието

Да осигурим подкрепа по време на протичане на събитието

Да осъществим контрол на протичането на събитието

Да измерим ефективността

Да изготвим отчет/доклад за събитието

Да изготвим план за подобрение на ефикасността

 

За повече информация и съдействие, моля свържете се с нас.

 

Контакти

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Реклама

intro

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics