Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите

Графичен дизайн

Оцека:
Графичен дизайн
zoom Увеличете изображението
Завършване с:
Начин на провеждане:
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Продължителност: 12 месеца
Език: Български
Входящо ниво: Начално
Начин на провеждане: Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване: Държавен изпит
Завършване с: Свидетелство за професионална квалификация
Графичен дизайн video video
Цена: 1000.00 лв.
Стара цена: 5000.00 лв.
Брой:

Курсът цели реализирането на напълно завършено и обхватно обучение по графичен дизайн. Множеството софтуерни продукти, който се изучават в курса ще Ви предоставят необходимия набор от инструменти за необходими за създаване на модерни и атрактивни рекламни и комуникационни елементи в различни печатни и дигитални формати. Теоретичните модули имат за цел да Ви предоставят и формират у Вас необходимите компетенции и знания в сферата на рисуването, визуалните изкуства, графичния дизайн и графичните техники и печатни технологии. Моделът на провеждане на курса е съчетание между теоретични занятия и практически тренинги под прякото ръководство на преподавателя.

Нашите предимства са:

 • 13 обучителни модула 
 • Преподаватели с богат професионален опит 
 • 12 месеца продължителност на курса 
 • Присъствени тренинг занятия 
 • Виртуална класна стая за дистанционно обучение
 • Авторски видео уроци 
 • Множество практически задачи 
 • Създаване на портфолио 
 • Седмични консултации с преподавателите 
 • Диплома от МОН – Свидетелство за професионална квалификация

 

Дистанционно обучение – обучение от всяко място на света, свързано с Интернет в предпочитано за курсистите време. Дистанционното обучение е отлична възможност за провеждане на обучение на обучаеми/курсисти от цялата страна, както и българи обучаеми от други държави от Европа и Света.

Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към Глобалната мрежа!

Обучението се осъществява изцяло дистанционно в модерна онлайн базирана платформа за електронно обучение с множество онлайн обучителни видео ресурси, които се разкриват за Вас постепенно под прякото ръководство на преподавателя.

video

За всяка тема от модула се провеждат онлайн виртуални аудио и видео тренинг консултации в специализираната „Виртуална класна стая“, в която преподавателя споделя своя екран и обучаемите се запознават с работата с отделните приложения и инструменти.

demo

На разположение на обучаемите са:

 • Видео обучителни материали, специално разработени за целите на настоящия курс (на български език)
 • Множество допълнителни текстови и илюстрационни материали
 • Практически насочени проекти за самоподготовка - подпомагани от преподавателя
 • Форум за въпроси към всеки модул, в който преподавателя и администраторите регулярно отговарят на въпроси на обучаемите
 • Вградена в платформата за електронно обучение система за трансфер на мигновени съобщения с преподавателя, другите обучаеми и административния персонал на центъра
 • Онлайн тест по всеки от отделните модули с непосредствено автоматично оценяване
  Разнообразни индивидуални и групови практически задачи


Присъствено в комбинация с дистанционно обучение
Смесеният тип обучение или т.нар. Blended e-learning е най-модерните форми за обучение в съвременната динамична среда натоварена с разнородни професионални и лични ангажименти. При тази форма на обучение основното учебно съдържане е предоставено в платформата за електронно обучение, подпомагано от редица средства за комуникация. Най-важното такова средство е Виртуалната класна стая, в която ежеседмично се организират онлайн виртуални консултации с преподавател.

Към всички тези активности (за всяка тема от всеки модул) се прибавят присъствени занятия, които преминават под формата на тренинг с екипна практическа работа върху конкретни проекти. Основното предимство на този обучителен модел е че натрупването на знанията може да бъде в удобно за обучаемия време, а времето на присъствени занятия и виртуални консултации се използва максимално ефективно за задаване на конкретни въпроси и множество практически обучения.

Без значение от формата на обучение – дистанционна или смесена за обучаемите е организирана производствена практика, която се реализира, чрез следните активности:

 • Изнесено практическо обучение в печатница и представяне на основните технически средства и технологии за печат;
 • Изнесено практическо обучение в професионално фотографско ателие и запознаване и работа с фотографска и осветителна техника;
 • Еднодневен фотографски пленер;
 • Посещение в демонстрационен център за дигитален печат.

За групи в дистанционна форма на обучение:

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и междинен тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Провеждат се изцяло онлайн. Единствено Държавният изпит след завършване отделните модули от курса е задължително присъствен.

За групи в смесена форма на обучение (присъствено и дистанционно):

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и междинен тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Присъствени тренинги – ежеседмични занятия в тренинг зала с преподавател под формата на упражнения и практически касуси.

Присъствените тренинги се провеждат в гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 5

След приключване на курса Вие ще познавате:

 • основните терминология в областта на дигиталната графика, графичния дизайн и предпечатната подготовка
 • принципите на работа в компютърната графика
 • принципите за комбиниране на цветовете и графичните форми
 • основните принципи на създаването на графично оформление
 • съвременните печатарски технологии
 • приложението на печатните технологии и особеностите на предпечатната подготовка
 • основните принципи за построяване на художествен кадър
 • процеса по разработване на цялостни проекти за дизайн на интернет страници
 • компютърните специализирани програми за работа с растерни изображения и векторна графика, рисуване и анимиране
 • прилагането на различни видове и формати графични изображения

След успешното приключване на курса Вие ще можете:

 • да създавате, редактирате, запазвате и представяте компютърни изображения спазвайки на технологията и алгоритмите на извършване на различните типове действия
 • да композирате без затруднения обекти в пространството
 • да съчетавате смислово и естетически изображения, текстове, цветове и форми
 • да използвате компютърните технологии и специализираните програми за графичен дизайн
 • да подготвяте максимално точно компютърно подобие на крайния печатен вариант на проекта
 • да прилагате знанията по композиция, светлосянка, перспектива във фотокадрите
 • да използвате средствата за дигитална обработка на фотографии
 • да създавате и обработвате изображения
 • да трансформирате изображения в различни формати
 • да изработвате печатни и дигитални продукти и подготвяте за отпечатване или електронно публикуване
 • да създавате цялостно комплексно на печатни и електронни рекламни и комуникационни материали, при съчетаване на форма, цветове и спазвайки композиционните принципи за реализиране на визуално въздействие върху съответната таргет група
 • да създавате рекламни материали, Интернет страници и интерактивни мултимедийни продукти

За пълноценна работа по време на провеждане на курса, всеки курсист трябва да има персонален преносим компютър (възможно е да бъде и със стационарен компютър за курсистите в дистанционна форма на обучение) със следните минималните изисквания:

 • Нужна операционна система Windows 7 (или по-нова версия) или Mac OS X,
 • Минимум 4GB RAM памет и 8 GB свободна памет на твърдия диск.

Образователни изисквания към обучаемите:

Приключено средно образование или като алтернатива получено право за полагане на зрелостни изпити

Приключване на отделните модули, курса и провеждане на Държавен изпит:

Всеки от обучаемите изготвя практически проекти и решава онлайн изпитен тест за всеки от модулите в учебната програма

Обучението за професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и по практиката на професията по задания, които се определят от съответната Национална изпитна програма на Министерството на образованието и науката;

На курсистите, които успешно са завършили професионално обучение се издава Свидетелство за професионална квалификация (номенклатурен номер 3--54, на МОН)

Курсът е проектиран и разработен както за начинаещи обучаеми, които нямат никакви познания и опит в областта на Графичния дизайн, така и за курсисти, които желаят да надградят вече натрупани умения и знания по Графичен дизайн и да получат международно признато свидетелство за професионална квалификация.

Обучаеми, които в момента работят в областта на визуалните изкуства или биха искали да получат своята реализация в областта на графичния дизайн – дизайн на печатни материали, проектиране и разработка на Интернет страници, изграждане на интерактивни презентации, фотография, създаване и обработване на изображения и онлайн маркетинг ще намерят в настоящия обучителен курс идеалното средство за постигане на своите цели.

Специализирани обучителни модули (основната част от обучението по професията)

 • История на изкуството, рисуване, композиция и перспектива
 • Визуални изкуства
 • Графичен дизайн
 • Adobe Photoshop - тренинг
 • Adobe Illustrator - тренинг
 • Графични техники и печатни технологии
 • Adobe InDesign - тренинг
 • CorelDraw - тренинг
 • Уеб технологии и анимации - тренинг

Останалите модули в курса са изискване на МОН и конкретните държавните образователни изисквания (ДОИ) за професията:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на икономиката, предприемачеството и маркетинга
 • Чужд език за професията
 • Основи на информационни технологии и работа с приложен софтуер
Коментари

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics