За доставчиците на обучения

Защо да предлагате своите курсове в системата на eContipso?

Курсовете, които се публикуват в системата са широко рекламирани. Благодарение на интегрирана рекламна стратегия и непрестанно извършваната SEO оптимизация се постига добро класиране на системата в страницата с резултати при търсене по ключови думи в интернет търсачките. Така вашите потенциални участници в курса ще могат бързо да намират предлаганите от вас обучения.
Самата система, предоставяща обучителните курсове се поддържа 24/7/365, от IT екипа, за да могат участниците в курса да достъпват до съдържанието когато и от където им е удобно.
Административният екип на eContipso поема грижата за цялата логистика по плащанията от курсистите към доставчиците на обученията.
При необходимост можем да подпомогнем и изграждането на курс от избор на тема през разработка на материали, интерактивност, игровизация на курса до завършването и отчитането му.
Всеки доставчик на обучение получава и възможността да се представи в системата.

Как да представя своя курс в системата?
1. Свържете се с нас, за да обсъдим и планираме представянето
2. Ще разгледаме темата и вида на курса, който предлагате
3. Ще договорим условията за публикуване
4. Публикуваме курса в системата на eContipso
5. Провеждане и администриране на курса
6. Отчитане на постигнатите резултати
7. Планиране на подобрения
8. Въвеждане на подобренията и продължаване на курса

Какво могат да съдържат курсовете в платформата за електронно обучение?

Платформата за електронно обучение отговаря на най-съвременните изисквания. Тази среда създава възможност да комуникирате и предоставяте в всякакъв вид и формат знание:
Текст
Аудио
Видео
Анимация
Симулации
Виртуална реалност
Презентации
Поддържа всички разпространени фалови формати

Чрез платформата можете:

Да провеждате различни по вид и форма онлайн обучения и да ги комбинирате с присъствени срещи
Да разпространявате и съхранявате архивни версии на писмени брошури, ръководства, видеоинструкции, аудиоръководства, интерактивни анимации, сериозни/обучителни игри, доклади, резултати от проучвания, анализи и пр.
Да създавате и разпространявате електронни библиотеки
Да провеждате онлайн дискусии/ мозъчни атаки / фокус групи
Да обменяте добри практики и решения на проблеми, чрез разнообразни ресурси от типа WIKI, FAQ или Ticketing
Да организирате уебинари, за да достигнете бързо до широка аудитория
Да използвате виртуална зала (класна стая) за да осъществите директна, синхронна връзка между обучаващи и обучаеми, за да създадете близка до реалността среда за преподаване на знанията. Сесиите могат да бъдат записвани и използвани в последствие за обучителни или контролни цели.
Да създавате бази данни с добри практики
Да създавате специализирани речници на термини или определения
Да публикувате връзки към външни ресурси
Да осъществявате връзка с участниците чрез набор от инструменти за синхронна и асинхронна комуникация като чат канал, дискусионен форум, система за съобщения или гласова комуникация през интернет
Да създавате и провеждате обучителни и изпитни тестове, въпросници и анкети
Да давате изпитни или обучителни, групови или индивидуални задания (курсове проекти), които да оценявате или да давате обратна връзка на участниците за тяхното постижение/ изпълнение
Да управлявате и предоставяте графици чрез календар за предстоящи събития
Да имате достъп до персонализирания профил на всеки участник
Да получавате отчет за дейностите и оценките на обучаемите


Можем да подпомогнем усилията за създаване на обучения като:

Консултираме изграждането на система за управление на знанията (обхваща целия цикъл от управление идентифициране, придобиване, развитие, разпределение, ползване, съхранение и ликвидиране на знание)
Изградим цялостни обучителни курсове, с конкретна цел и по конкретна заявка
Изготвим мултимедийни продукти
Структуриране и написване на наръчници и ръководства за употреба (текст, графики, снимки, аудио, видео или комбинация от тях)
Създаване на сценарии за делови и ролеви игри
Разработка на казуси за решаване
Развитие на „сериозни” web базирани игри или симулации
Осъществяване на професионален аудио и видео запис
Заснемане на кооперативно видео (конференции и обучителни събития) и продуктова фотография
Изготвяне на инструкции и правилници
Разработка на анимации (включително whiteboard animations) или други рисувани изображения
Изработка на подкастове
Дигитализиране на информация от хартиен носител
Анализ и оптимизиране на съществуващи бизнес процеси или структурирането на нови
Организиране на масови (присъствени или онлайн) събития

 За повече информация, моля свържете с нас.

Контакти

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Реклама

intro

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics