Предлагани курсове

изберете желания курс от каталога

Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите
Коментари (0)
200.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Програмата Adobe Illustrator e предназначена предимно за създаване на рекламни брошури, листовки, плакати, опаковки, визитки и други рекламни материали, както и за оформяне на Web-страници.
Коментари (0)
200.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Adobe InDesign е програма, която се използва за създаване на публикации: плакати, брошури, флаери, списания, вестници както и цели книги. В този курс ще се научите да оформяте и подготвяте материалите за печат.
Коментари (0)
200.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Чрез програмата Adobe Photoshop можете да редактирате сканирани или заснети изображения чрез различни инструменти. В този курс ще се научите да създавате и обработвате снимки, календари, фото-колажи както и да създавате графики, скици и други.
Коментари (0)
200.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Същността на курса се базира на стартиране с основите команди и инструменти за проектиране на прости чертежи и развиване на тези умения. Курса също така включва и запознаване с някои от по сложните инструменти на AutoCAD.
Коментари (0)
200.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Corel Draw е софтуер за редакция на векторни изображения, предназначени за печат, интернет или други медии. Чрез курса ще усвоите работата с цветовете, инстументите и различните ефекти в програмата.
Коментари (0)
1400.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Курсът цели реализирането на напълно завършено и обхватно обучение по графичен дизайн.
Коментари (0)
120.00 лв.
Доставчик: WIFI България
Обучение по компютърни умения, целящо подготовката на курсисти за явяване на тест за издаване на международен ECDL сертификат. Включва: Компютърни основи
Мрежови основи, Текстообработка с MS Word и Електронни таблици с MS Excel
Коментари (0)
240.00 лв.
Доставчик: WIFI България
Обучение по компютърни умения, целящо подготовката на курсисти за явяване на тест за издаване на международен ECDL сертификат. Включва: Компютърни основи
Мрежови основи, Текстообработка, Електронни таблици, Презентации, Планиране на проекти и Онлайн сътрудничество
Коментари (0)
260.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Големите презентатори правят много повече отколкото само да предоставят информация — те подтикват хората към действие. Те образоват, мотивират и убеждават.
Коментари (0)
0.00 лв.
Доставчик: БенчМарк Академия
БенчМарк организира безплатен курс, фокусиран върху търговията на международните финансови пазари.
Коментари (0)
870.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Курсът е проектиран и предназначен за широка аудитория от хора, които са ангажирани или имат интерес да разработват атрактивни и интерактивни учебни единици приложими в електронни обучения,
Коментари (0)
249.00 лв.
149.00 лв.
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Конфликтът на работното място оказва значително влияние върху продуктивността, мотивацията и задържането на персонала.
Този курс определено може да ви помогне да усвоите конкретни умения и техники за ефективно управление на конфликтите, както и да постигнете положителни резултати в тази посока.

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics