Предлагани курсове

изберете желания курс от каталога

Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите

Дигитална компетентност - ECDL (Base)

Оцека:
Дигитална компетентност - ECDL (Base)
zoom Увеличете изображението
Завършване с:
Начин на провеждане:
Доставчик: WIFI България
Продължителност: 4 седмици
Език: Български
Входящо ниво: Начално
Начин на провеждане: Онлайн
Завършване с: Сертификат
Цена: 120.00 лв.
Брой:

Курсът представлява обучение по компютърни умения, целящо подготовката на курсисти за явяване на тест за издаване на международен ECDL сертификат. 

Подходящо за: абсолютно начинаещи, офис асистенти, ново назначени служители, държавни служители, студенти, всички, които искат да сертифицират компютърните си умения.


Обучението включва следните 4 модула:

 • Компютърни основи
 • Мрежови основи
 • Текстообработка с MS Word
 • Електронни таблици с MS Excel


По-долу може да намерите пълна програма на обучителните модули.

Имате възможност да изберете дали да се включите в онлайн курса с или без онлайн консултации с тренер.

При вариант без онлайн консултации получавате достъп непосредствено след записването.

Ако изберете онлайн консултации с тренер ние ще се свържем с Вас, за да Ви информираме за датата на започване на обучението.

Обучителни модули

Цели на модула
 • Разбиране на основните понятия, свързани с ИКТ, компютри, устройства и софтуер.
  Включване и изключване на компютър.
 • Използване на основните елементи на работния екран – икони и прозорци.
 • Регулиране на основните настройки на операционната система и използване на вградените помощни функции.
 • Създаване на документ и отпечатване.
 • Разбиране на основните концепции за управление на файл, както и ефективното организиране на файлове и папки.
 • Разбиране на основните понятия за съхранение на информация и използване на програми за компресиране и разархивиране на големи файлове.
 • Разбиране на основните мрежови концепции и възможности за свързване, както и познания за свързване към мрежата.
 • Разбиране значението на защитата на информация и устройства от зловреден софтуер, и архивиране на данни.
 • Основни изисквания за безопасност и здраве при работа с компютър. Ефективно екологично използване на технологиите –залени ИТ

Примерни обучителни материали

Цели на модула
 •     Разбиране на понятието Интернет сърфиране и запознаване с основните мерки за онлайн сигурност.
 •     Ефективна работа с уеб браузър и управление на настройки, отметки.
 •     Ефективно търсене на информация в Интернет.
 •     Разбиране на ключови въпроси свързани с авторското право и защитата на данни.
 •     Разбиране на основни концепции свързани с виртуални общества, комуникация и електронна поща.
 •     Настройки на електронна поща, изпращане и получаване на електронни съобщения.
 •     Организиране и търсене на електронни съобщения, работа с календари.
Примерни обучителни материали

Цели на модула

 •     Работа с текстови документи и запазването им в различни файлови формати.
 •     Използване на вградени функции, като опцията за помощ (Help) за ефективна работа.
 •     Създаване, форматиране и редактиране на текстови документи, както и подготвянето им за споделяне и разпространение.
 •     Прилагане на различни формати към документите с цел тяхното подобряване преди разпространение.
 •     Вмъкване на таблици, снимки и обекти в текстови документи.
 •     Използване опцията за подготовка на документи като обединени писма (Mail Merge).
 •     Умения за допълнителни настройки на страниците от документа и проверка на правописа преди окончателното отпечатване на документа.
Примерни обучителни материали

Цели на модула

 •     Въвеждане на данни в електронна таблица и запазване в различни файлови формати.
 •     Използване на вградени функции, като опцията за помощ (Help) за ефективна работа.
 •     Създаване на работни листове, селектиране, сортиране, копиране, преместване, изтриване на данни и др.
 •     Форматиране и оформяне на електронни таблици, редактиране на редове и колони, действия с работни листове - копиране, преместване, изтриване преименуване.
 •     Умения за използване на най-често употребяваните функции и създаване на математически и логически формули. Разпознаване на съобщенията за грешки при изчисления.
 •     Числови и текстови формати на данните в клетките.
 •     Умения за представяне на данните в диаграми. Форматиране на диаграми и графични обекти.
 •     Допълнителни настройки на страниците преди окончателното отпечатване на документа. Проверка на правописа.
Примерни обучителни материали

 

Допълнителна информация

 

Дистанционното обучение като обучение от всяко място и по всяко време е предимство за всеки обучаем. Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към глобалната мрежа!

Обучението се осъществява изцяло дистанционно в модерна онлайн базирана платформа за електронно обучение с множество онлайн обучителни видео ресурси, които се разкриват за вас постепенно под прякото ръководство на преподавателя.

Дистанционното обучение е широко достъпно за обучаеми от цял свят! e-Learning обучението за ECDL e интерактивно и предлага за всяка тема от различните модули на ECDL профилите провеждането на онлайн виртуални аудио и видео тренинг консултации.

onlineroom ecdlНа разположение на обучаемите са:

 • Видео обучителни материали, специално разработени за целите на настоящия курс (на български език)
 • Множество допълнителни текстови и илюстрационни материали
 • Практически насочени проекти за самоподготовка - подпомагани от преподавателя
 • Форум за въпроси към всеки модул, в който преподавателя и администраторите регулярно отговарят на въпроси на обучаемите
 • Вградена в платформата за електронно обучение система за трансфер на мигновенни съобщения с преподавателя, другите обучаеми и административния персонал на центъра
 • Онлайн тест по всеки от отделните модули с непосредствено автоматично оценяване
  Разнообразни индивидуални и групови практически задачи
e-Learning обучението за ECDL и работа в системата за електронно обучение включват:

 • Запознаване с онлайн учебното съдържание.
 • Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача.
 • Дискусии във формите на системата с преподавателите.
 • Допълнителни консултации с преподавателите.
 • Разработка на самостоятелна практическа работа и тест.

platforma ecdl

 

certificate2ECDL (European Computer Driving License) е Европейски сертификат за компютърни умения, който удостоверява общи умения за работа с компютър.

ECDL сертификатът е и международно признат като измерител на компютърните умения на крайния потребител и е водещ Европейски (и Световен ICDL International Computer Driving License) сертификат приет от Европейската комисия и правителствата на Германия, Франция, Великобритания, Ирландия, Австрия, Унгария, Румъния, Полша, Италия, Швейцария, Гърция, Швеция, Норвегия, Финландия, Сърбия, Македония и Албания както и от редица международни организации и корпорации.

ECDL e международно признат сертификат, програмите на който са валидирани и одобрени от екип от изявени международни експерти в ИТ областта.

 

 

 

 

Коментари

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics