Предлагани курсове

изберете желания курс от каталога

Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите

CorelDraw

Оцека:
CorelDraw
zoom Увеличете изображението
Завършване с:
Начин на провеждане:
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Продължителност: 4 седмици
Език: Български
Входящо ниво: Начално
Начин на провеждане: Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване: Квалификационен изпит
Завършване с: Удостоверение за професионална квалификация
CorelDraw video video
Цена: 200.00 лв.
Брой:

Corel Draw е софтуер за редакция на векторни изображения, предназначени за печат, интернет или други медии. Чрез курса ще усвоите работата с цветовете, инстументите и различните ефекти в програмата. Corel Draw е предимно използван при създаването на лога, брошури, плакати, табели, календари, опаковки, визитки и други.  Ще усвоите техники на вграждане и трасиране на разтерни изображения, оформяне на графичен текст и подготовката на създадения продукт  за печат. Учебния материал е поднесен от дългогодишни специалисти в областта с дълъг опит в преподаването, чрез множество лекции, видео уроци и упражнения.

Курсът се предлага както като самостоятелен, така и като модул от специалност „Графичен дизайн“.

Нашите предимства са:

 • Преподаватели с богат професионален опит 
 • Присъствени тренинг занятия 
 • Виртуална класна стая за дистанционно обучение
 • Авторски видео уроци 
 • Множество практически задачи 
 • Създаване на портфолио 
 • Седмични консултации с преподавателите 
 • Диплома от МОН – Удостоверение за професионална квалификация по част от професия "Графичен Дизайнер"

 

Дистанционно обучение – обучение от всяко място на света, свързано с Интернет в предпочитано за курсистите време. Дистанционното обучение е отлична възможност за провеждане на обучение на обучаеми/курсисти от цялата страна, както и българи обучаеми от други държави от Европа и Света.

Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към Глобалната мрежа!

Обучението се осъществява изцяло дистанционно в модерна онлайн базирана платформа за електронно обучение с множество онлайн обучителни видео ресурси, които се разкриват за Вас постепенно под прякото ръководство на преподавателя.

corel

За всяка тема от модула се провеждат онлайн виртуални аудио и видео тренинг консултации в специализираната „Виртуална класна стая“, в която преподавателя споделя своя екран и обучаемите се запознават с работата с отделните приложения и инструменти.

demo

На разположение на обучаемите са:

 • Видео обучителни материали, специално разработени за целите на настоящия курс (на български език)
 • Множество допълнителни текстови и илюстрационни материали
 • Практически насочени проекти за самоподготовка - подпомагани от преподавателя
 • Форум за въпроси към всеки модул, в който преподавателя и администраторите регулярно отговарят на въпроси на обучаемите
 • Вградена в платформата за електронно обучение система за трансфер на мигновени съобщения с преподавателя, другите обучаеми и административния персонал на центъра
 • Онлайн тест по всеки от отделните модули с непосредствено автоматично оценяване
  Разнообразни индивидуални и групови практически задачи


Присъствено в комбинация с дистанционно обучение
Смесеният тип обучение или т.нар. Blended e-learning е най-модерните форми за обучение в съвременната динамична среда натоварена с разнородни професионални и лични ангажименти. При тази форма на обучение основното учебно съдържане е предоставено в платформата за електронно обучение, подпомагано от редица средства за комуникация. Най-важното такова средство е Виртуалната класна стая, в която ежеседмично се организират онлайн виртуални консултации с преподавател.

Към всички тези активности (за всяка тема от всеки модул) се прибавят присъствени занятия, които преминават под формата на тренинг с екипна практическа работа върху конкретни проекти. Основното предимство на този обучителен модел е че натрупването на знанията може да бъде в удобно за обучаемия време, а времето на присъствени занятия и виртуални консултации се използва максимално ефективно за задаване на конкретни въпроси и множество практически обучения.

За групи в дистанционна форма на обучение:

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и междинен тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Провеждат се изцяло онлайн. Единствено Държавният изпит след завършване отделните модули от курса е задължително присъствен.

За групи в смесена форма на обучение (присъствено и дистанционно):

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и междинен тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Присъствени тренинги – ежеседмични занятия в тренинг зала с преподавател под формата на упражнения и практически касуси.

Присъствените тренинги се провеждат в гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 5

Тема 1

CORELDRAW - Общи сведения.Особености. Интерфейс. Инструменти. Работа с файлове. Създаване на векторни обекти. Трансформация, запълване и контури. Създаване и редактиране на криви. Подреждане и разпределяне на обекти. Ефекти за векторни обекти. Работа с текст. Внасяне на файлове.

Цел
: Целта на темата е да се запознаете с работната среда и главните инструменти на CorelDraw. Начини за работа с вектори и векторни обекти. Внасяне на външни файлове. Работа с текст и текстови контейнери.

Упражнения
: Изграждане на проект за билборд. Векторизиране на растерно лого. Фирмени рекламни материали.

Тема 2

CORELDRAW - Тема - упражнение. Затвърждаване на знанията придобити до момента. Обсъждане на всякакви въпроси свързани с изучаваните програми и похватите за дизайн.

Упражнение
: Изграждане на проект.

Тема 3

CORELDRAW - Странци и слоеве. Мъстър страница. Допълнителни инструменти и ефекти. Power Clip на обекти. Ефекти за растерни изображения. Трасиране на растерни изображения. Финализиране на проект. Експортиране на файл за отпечатване. Проверка на файл за печат чрез Adobe Acrobat.

Цел:
Целта на темата е да вникнете в принципите за работа със страници и изграждането на цялостни дизайнерски решения с помощта на CorelDRAW. В тази тема ще бъдат разгледани начините за работа със страници и мастър страница, както и слоеве. Ще се обърне внимание на процеса за приключване на работата по даден проект както и различните начини за проверка чрез програмата Adobe Acrobat.

За пълноценна работа по време на провеждане на курса, всеки курсист трябва да има персонален преносим компютър (възможно е да бъде и със стационарен компютър за курсистите в дистанционна форма на обучение) със следните минималните изисквания:

 • Нужна операционна система Windows 7 (или по-нова версия) или Mac OS X,
 • Минимум 4GB RAM памет и 8 GB свободна памет на твърдия диск.
На курсистите, които успешно са завършили курса се издава Удостоверение за професионална квалификация
Коментари

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics