Предлагани курсове

изберете желания курс от каталога

Търсене

Доставчик:
Категория:
Product Characteristics:
Продължителност
2 седмици
4 седмици
8 седмици
12 месеца
Език
Български
Входящо ниво
Начално
Начин на провеждане
Онлайн
Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване
Тест
Индивидуален проект
Групов проект
Държавен изпит
Квалификационен изпит
Дипломна работа
Завършване с
Без сертификат
Сертификат
Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация
Product attributes:
Завършване с
Начин на провеждане
Премахни филтрите

Adobe Indesign

Оцека:
Adobe Indesign
zoom Увеличете изображението
Завършване с:
Начин на провеждане:
Доставчик: МУЛТИТРЕЙН
Продължителност: 4 седмици
Език: Български
Входящо ниво: Начално
Начин на провеждане: Онлайн с подпомагане от тренер
Начин на завършване: Квалификационен изпит
Завършване с: Удостоверение за професионална квалификация
Adobe Indesign video video
Цена: 200.00 лв.
Брой:

Adobe InDesign е програма, която се използва за създаване на публикации: плакати, брошури, флаери, списания, вестници както и цели книги. В този курс ще се научите да оформяте и подготвяте материалите за печат. Използва се предимно от графични дизайнери и производствени художници. Учебния материал е поднесен от дългогодишни специалисти в областта с дълъг опит в преподаването, чрез множество лекции, видео уроци и упражнения.

Курсът се предлага както като самостоятелен, така и като модул от специалност „Графичен дизайн“.

Нашите предимства са:

  • Преподаватели с богат професионален опит 
  • Присъствени тренинг занятия 
  • Виртуална класна стая за дистанционно обучение
  • Авторски видео уроци 
  • Множество практически задачи 
  • Създаване на портфолио 
  • Седмични консултации с преподавателите 
  • Диплома от МОН – Удостоверение за професионална квалификация по част от професия "Графичен Дизайнер"

 

Дистанционно обучение – обучение от всяко място на света, свързано с Интернет в предпочитано за курсистите време. Дистанционното обучение е отлична възможност за провеждане на обучение на обучаеми/курсисти от цялата страна, както и българи обучаеми от други държави от Европа и Света.

Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към Глобалната мрежа!

Обучението се осъществява изцяло дистанционно в модерна онлайн базирана платформа за електронно обучение с множество онлайн обучителни видео ресурси, които се разкриват за Вас постепенно под прякото ръководство на преподавателя.

indesign

За всяка тема от модула се провеждат онлайн виртуални аудио и видео тренинг консултации в специализираната „Виртуална класна стая“, в която преподавателя споделя своя екран и обучаемите се запознават с работата с отделните приложения и инструменти.

demo

На разположение на обучаемите са:

  • Видео обучителни материали, специално разработени за целите на настоящия курс (на български език)
  • Множество допълнителни текстови и илюстрационни материали
  • Практически насочени проекти за самоподготовка - подпомагани от преподавателя
  • Форум за въпроси към всеки модул, в който преподавателя и администраторите регулярно отговарят на въпроси на обучаемите
  • Вградена в платформата за електронно обучение система за трансфер на мигновени съобщения с преподавателя, другите обучаеми и административния персонал на центъра
  • Онлайн тест по всеки от отделните модули с непосредствено автоматично оценяване
    Разнообразни индивидуални и групови практически задачи


Присъствено в комбинация с дистанционно обучение
Смесеният тип обучение или т.нар. Blended e-learning е най-модерните форми за обучение в съвременната динамична среда натоварена с разнородни професионални и лични ангажименти. При тази форма на обучение основното учебно съдържане е предоставено в платформата за електронно обучение, подпомагано от редица средства за комуникация. Най-важното такова средство е Виртуалната класна стая, в която ежеседмично се организират онлайн виртуални консултации с преподавател.

Към всички тези активности (за всяка тема от всеки модул) се прибавят присъствени занятия, които преминават под формата на тренинг с екипна практическа работа върху конкретни проекти. Основното предимство на този обучителен модел е че натрупването на знанията може да бъде в удобно за обучаемия време, а времето на присъствени занятия и виртуални консултации се използва максимално ефективно за задаване на конкретни въпроси и множество практически обучения.

За групи в дистанционна форма на обучение:

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и междинен тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Провеждат се изцяло онлайн. Единствено Държавният изпит след завършване отделните модули от курса е задължително присъствен.

За групи в смесена форма на обучение (присъствено и дистанционно):

Работа в системата за електронно обучение - Запознаване с онлайн учебното съдържание. Решаване на казуси и практически проекти за самоподготовка с обратна връзка от преподавателя за всяка задача. Дискусии във формите на системата с преподавателите. Допълнителни консултации с преподавателите. Разработка на самостоятелна практическа работа и междинен тест.

Виртуална онлайн консултации – ежеседмични вечерни онлайн консултации във Виртуалната класна стая

Присъствени тренинги – ежеседмични занятия в тренинг зала с преподавател под формата на упражнения и практически касуси.

Присъствените тренинги се провеждат в гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 5

Тема 1

Предпечатна подготовка. Общи сведения. Изисквания. INDESIGN - Общи сведения. Приложение. Особености. Интерфейс. Палитри. Работа с документи. Въвеждане, импортиране, редактиране, форматиране. Работа с текст и изображения. Наливане на текст. Обтичане на текст и обработка на рамка за обтичане.

Упражнения:
Изграждане на малко списание - Част 1.

Тема 2

INDESIGN Стилове. Видове и работа. Работа със страници. Палитра Pages. Мастър страници. Работа с таблици и табулатори. Номериране на страници и раздели. Рисуване на векторни обекти в Indesign. Рамки и обекти.Съвместяване на текст и графика. Създаване на книги. Цвят. Управление на цветовете в Indesign. Създаване на PDF файлове. Подготовка за печат. Печат.

Упражнение: Изграждане на малко списание - Част 2.

За пълноценна работа по време на провеждане на курса, всеки курсист трябва да има персонален преносим компютър (възможно е да бъде и със стационарен компютър за курсистите в дистанционна форма на обучение) със следните минималните изисквания:

  • Нужна операционна система Windows 7 (или по-нова версия) или Mac OS X,
  • Минимум 4GB RAM памет и 8 GB свободна памет на твърдия диск.
На курсистите, които успешно са завършили курса се издава Удостоверение за професионална квалификация
Коментари

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics