За затворени вътрешни обучения

За да оптимизирате своите инвестиции в областта на електронното обучение, имате възможност да изградите свои собствени обучения в платформата на eContipso.com Те ще бъдат от типа „затворени“, т.е. само хората, на които вие сте дали достъп и ще имат възможността да участват в обучението.

С какво ви помага това:


Да управлявате компетенциите на хората в организацията
Да сведете до минимум загубите на организационно познание
Да подобрите организационната ефективност, чрез иновации в областта на знанията
Да използвате системен процес, чрез който можете да създавате конкретно съдържание/знание, да го разпространите светкавично до всички, да гарантирате/администрирате запознаването на хората с него и да го архивирате/ликвидирате, когато това е необходимо
Да тествате нивото на знания в хората
Да анализирате ефективността от различните обучения
Да повишите конкурентоспособността на организацията
Да намалите себестойността на продуктите и услугите

За какво можете да използвате системата:

 • Провеждане на различни видове онлайн обучения
 • Разпространение и/или архивиране на знания (писмени инструкции, брошури, ръководства, видеоинструкции, аудиоръководства, интерактивни анимации, сериозни/обучителни игри, доклади, резултати от проучвания, анализи и пр.)
 • Електронна библиотека
 • Онлайн дискусии/ мозъчни атаки / фокус групи
 • Споделяне на добри практики и решения на проблеми, чрез ресурси от типа WIKI, FAQ и/или Ticketing
 • Уебинари
 • Обучителни досиета/ портфолио на участниците (преминати курсове, оценки, сертификати, участие в проекти, резултати, запознаване и приемане на правила/ инструкции и пр.)
 • Бази данни с добри практики
 • Обучение без откъсване на служителя от работната среда

Предимства

 

За мениджмънта  За ползвателите
 • Засилено сътрудничество между хората
 • Евтино и светкавично разпространение на информацията
 • Елиминиране на остаряла или дублираща се информация
 • Лесно/автоматизирано организиране на потребителите
 • Управление на разнообразни файлове с информация (на практика почти всички разпространени формати)
 • Организирана информация за оценка на знанията на потребителите и техния напредък
 • Лесно генериране на доклади с възможност за избор на параметрите
 • Структурирана подредба на знания по теми (обучения, инструкции, ръководства, и пр.)
 • Намаляване на разходите за обучение
 • Достъп до богато мултимедийно съдържание
 • Средства за провеждане на онлайн дискусии/мозъчни атаки
 • Възможност за управление на файлове
 • Проследяване на напредъка
 • Структуриран календар на мероприятията свързани с повишаване на квалификацията
 • Повишаване на уменията за управление на собственото развитие и повишаване на квалификацията
 • Възможност за самооценка и оценка на наличието на знания/ напредъка и непосредствена обратна връзка
 • Безрискови симулации на процесите
 • Възможност за дискусии и предложния за промяна в процедури и процеси

 

 

Към вашите усилия за създаване и разпространение на знания ние можем да разработим:

 • Изграждане на система за управление на знанията (обхваща целия цикъл от управление идентифициране, придобиване, развитие, разпределение, ползване, съхранение и ликвидиране на знание)
 • Обучителни курсове
 • Мултимедийни продукти
 • Изготвяне на наръчници и ръководства за употреба
 • Сценарии за делови и ролеви игри
 • Разработка на казуси за решаване
 • Разработка на „сериозни” web базирани игри
 • Разработка на симулации
 • Професионален аудио и видео запис
 • Кооперативно видео (заснемане на конференции и обучителни събития)
 • Продуктова фотография
 • Изготвяне на инструкции и правилници
 • Разработка на анимации (включително whiteboard animations)
 • Дигитализиране на информация от хартиен носител
 • Анализ и оптимизиране на съществуващи бизнес процеси или структурирането на нови

Цената на наемане на системата зависи от броя курсове, обема и вида материали, които ще публикувате, както и броя на участниците.

За повече информация, моля свържете с нас.

 

Контакти

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Реклама

intro

За нас

Контипсо ООД - гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8

Имейл бюлетин

Бъдете осведомени за предстоящите курсове и събития.

© Всички права запазени eContipso 2017.
Web Statistics